- Backfolding- Roterende kniv
- Flaskesortering - Cut on the fly
- Candy fremstilling - Dosering
- Rundbord- Pumpedosering
- Flowpakker - Sorting
- Multipakker - Etikettering
- Stabler  

- - [ Til Top ]
 
Backfolding


På folde/limmaskiner der folder og limer siderne på præfabrikerede æsker kontrollerer/styrer PSS armene der folder bagkanten på æsken.
Startsignal (en fotoaftaster) starter SRA koble-bremsenheden hvorpå foldearmene er monteret, armene "overhaler" bagflappen der herved foldes sammen og overtages af fast indstillede føringer, ved hjælp af remme føres æsken gennem den efterfølgende
lim samt tørreproces.
 


Stopsignal fås fra en fotocelle samt hakskive der er monteret sammen med foldearmen. SRB elektronikken kompenserer hastighedsændringer således at angrebspunktet altid holdes konstant. Korte reaktionstider medfører forøgelse at produktionskapaciteten, hvor 500 kasser uden videre produceres med 1000 start/stop per minut.

- - [ Til Top ]
 
Flasker fremføres "Inline" forbi sorteringssystemet der ved hjælp af PSS sorterer flaskerne i forhold til givne kriterier som flasketype, fyldningsgrad, defekt, kontrol af forsegling mm. der igen styres af et elektronisk kontrolsystem.

Flaskesortering

 
Ved start af SRA koble-bremsenheden roteres et specielt udformet ekscenter der skubber flasken væk fra linjen, forskellige hastigheder på SRA koble-bremsenheden bestemmer hvor langt væk flasken skubbes.
Korte reaktionstider, konstante specifikationer (ingen efterjustering) gennem hele levetiden samt vel-dimensioneret PSS muliggør sortering af flasker op til 72.000 flasker per time.

- - [ Til Top ]
 
Candy fremstilling


En masse (Mars, Yankeebar eller lign.) ekstruderes og deles i et "guillotine" snit der forud er tilpasset hastigheden af ekstruderen.
Længden indtastes i en tæller hvor referencen er en encoder monteret på fremtræksbåndet.
Tælleren giver startsignal til SRA koble-bremsenheden, stopsignal genereres efter en omgang fra en fotocelle samt hakskive der er monteret på enheden.
 


Massen kan ikke uden videre stoppes, således er pålideligheden af PSS en afgørende faktor, korte reaktionstider sammen med høj gentagelsesnøjagtighed sikrer høj og effektiv produktion samt ensartet kvalitet.

- - [ Til Top ]
 
Efter en bestemt funktion er udført på rundboret for SRA koble-bremsenheden startsignal og drejer boret til en i tælleren forud indtastet vinkel.
Stopsignalet kan også gives fra en sensor eller lign. Fleksibiliteten afhænger af valg af signalgivere, encoderopløsning mm.Rundbord

- - [ Til Top ]
 
Flowpakker.
Materialet fyldes gennem røret til posen der fremtrækkes ved hjælp af et sæt gummibånd hvorpå SRA koble-bremsenheden er monteret.
Startsignalet kommer når svejsningen er udført. Stopsignalet synkroniseres ved hjælp af en mærkelæser der fanger et mærke på posen.
PSS sikrer at svejsningen altid udføres på samme sted således at poserne er ens det vil sige en ensartet produktion over hele levetiden uden efterjusteringer.

- - [ Til Top ]
 
Efter fabrikationen af bleer, indlæg mm. skal disse pakkes i kasser til videre forsendelse, dette sker ved at de kontinuerligt kommende emner overtages af et sæt "fingre" monteret på et bånd der drives af SRA koble-bremsenheden, båndet fyldes op således at der ikke er "huller" på båndet.

Multipakker.

  Når et forud bestemt antal emner er fyldt op bliver stakken skubbet over på et andet bånd. PSS sikrer med korte reaktionstider en høj produktion på 600-800 emner/minut.

- - [ Til Top ]
 
Stabler.


Tagplader kommer kontinuerligt fra et bånd og overtages af et "vinger" der igen er mekanisk forbundet med SRA koble-bremsenheden.
Når emnets bagkant har forladt har forladt emnet giver en PLC startsignal og "vingerne" drejes 90 grader, stopsignal kommer fra en fotocelle og hakskive der er monteret i forlængelse af aksen hvorpå "vingerne" er monteret, emnet overtages
 


herefter af et bånd placeret under "vingerne", der fremføres taktvis når stablen har den rigtige mængde. Produktionen af tagplader kan ikke uden videre stoppes, således er pålideligheden af PSS en afgørende faktor. (stop i produktionen er meget kostbart).

- - [ Til Top ]
 
Et kontinuerligt kommende materiale (sugerør, slange mm.) bliver via 2 gummibånd ført forbi en roterende kniv der igen drives af SRA koble-bremsenheden, når startsignal kommer køreres en omgang og derved afkorters emnet.
Emnelængden kan indstilles på en tæller der har reference til en på gummibåndet monteret encoder.

Roterende kniv.

 
PSS sikrer via korte reaktionstider samt hurtighed ensartet produktion, minimal spild samt høj produktivitet (750 "cuts" per minut)

- - [ Til Top ]
 


Cut-on-the-fly


Materiale fremføres kontinuerlig gennem et sæt af knive hvis periferihastighed er afpasset materialets.
Emnelængden sættes via en tæller der har reference til en på fremtræksrullen monteret encoder.
 

Start af RotaStep® koble-bremsenheden hvorpå knivaksen er monteret kommer fra tælleren, stopsignal kommer efter en omgang fra en fotocelle og hakskive der er monteret i forlængelse af knivaksen.
PSS giver på grund af korte reaktionstider og høj gentagelsesnøjagtighed høj produktivitet samt minimal spild.

- - [ Til Top ]
 
Ved dosering af malet kaffe, granulat mm. bruges tit en doseringssnegl der er monteret med en RotaStep® koble-bremsenhed dette giver stor produktionskapacitet og nøjagtig dosering.
RotaStep® koble-bremsenheden for startsignal udefra og stopsignal fra en tæller der har reference til en på sneglen monteret hakskive
(eller encoder).

Dosering

 
PSS giver konstant og nøjagtig dosering over hele levetiden uden efterjusteringer, samt er fleksibelt ved enkel indstilling af tælleren.

- - [ Til Top ]
 
Pumpedosering.


Når der doseres flydende substanser bruges ofte en pumpe. Doserings mængden styres enten via drejningsvinklen eller slagvolumen på pumpehovedet.
Når posen er placeret under pumpestudsen giver en PLC startsignal til RotaStep® koble-bremsenheden der igen stopper efter en omgang, stopsignalet kommer fra en fotocelle og hakskive der er monteret i forlængelse af "krumtapaksen".
 


Når der doseres via drejevinklen bruges en tæller til indstillingen af drejevinklen, referencen er en encoder der monteret på pumpeaksen.
PSS sikrer en høj doseringsnøjagtighed og er på grund af sin hurtighed istand til at undgå "efterdryp"

- - [ Til Top ]
 
Vilkårlige emner kommer kontinuerligt på et bånd og skal sorteres for videre bearbejdning eller lign.
En sensor aktiverer RotaStep® koble-bremsenheden der via en krumtap skubber emnerne over på et andet bånd, stopsignalet kommer fra en sensor og hakskive når krumtappen er i sin udgangsstilling.
PSS sikrer sikker sortering i lang tid uden efterjusteringer af RotaStep® koble-bremsenheden.Sortering.

- - [ Til Top ]
 
Etikettering.

Flasker kommer kontinuerligt på et bånd forbi etiketteringsanordningen , RotaStep® koble-bremsenheden starter etiketteringsrullen der overfører en selvklæbende etiket til flasken.
Startsignal kommer fra en fotocelle der indikerer flaskens position, stopsignal synkroniseres ved en mærkelæser der aftaster etiketten på rullen.
 


PSS sikrer på grund af sin høje gentagelsesnøjagtighed og korte reaktionstider en ensartet etikettering samt høj produktivitet (op til 1000 etiketter per minut).

- - [ Til Top ]
  

MSW-motion